1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2361-7805, 0-2361-7811-3 โทรสาร 0-2361-7806 เครือข่ายสารสนเทศ http://www.dtc.ac.th, E-mail:admission@dtc.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 คณะ 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการท่องเที่ยว และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 
 
คณะอุตสาหกรรมบริการ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 1 สาขาวิชาคือ การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
 
คณะอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2 สาขาวิชาคือ การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (with academic certification of Ecole hôtelère de Lausanne) การจัดการภัตตาคารและศิลปะการประกอบอาหาร (Joint Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)
 
ศึกษาข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยดุสิตธานี http://www.dtc.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย